HANHART Morkovice

CZ EN DE

Kontakt

Ochrana oznamovatelů – WHISTLEBLOWING

Informace o ochraně oznamovatelů – WHISTLEBLOWING

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Zákon o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb.

Interní směrnice S 46 Ochrana oznamovatelů.

 

Subjekt

Hanhart Morkovice s.r.o.
Nádražní 453
Morkovice-Slížany
768 33

IČO:  60755962

 

Pověřené příslušné osoby

Ing. Marie Langová, MBA

 

Oznamovatel

Fyzická osoba (oznamovatel) má možnost prostřednictvím svých oznámení upozornit na možné protiprávní jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti se svou prací.
 

Oblasti porušení

 • zadávání veřejných zakázek,
 • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní špinavých peněz,
 • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy,
 • bezpečnost dopravy,
 • ochrana životního prostředí,
 • veřejné zdraví,
 • ochrana spotřebitele,
 • ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů

 

Podání oznámení

Písemně

 • elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing@hanhart.cz
 • v listinné podobě na adresu: Hanhart Morkovice s.r.o. Nádražní 453, Morkovice-Slížany 768 33, s označením obálky „Whistleblowing – NEOTVÍRAT“

Ústně v pracovních dnech v době 10:00 – 14:00

 • telefonicky na telefonním čísle +420 573 370 131
 • na žádost oznamovatele i osobně v areálu Hanhart Morkovice s.r.o. Nádražní 453, Morkovice-Slížany 768 33, personální oddělení

 

Externí komunikační kanál

Oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

 

Poučení

V případě podání vědomě nepravdivého oznámení se může oznamovatel dopustit přestupku nebo trestného činu.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací o cookies OK