HANHART Morkovice

CZ EN DE

Kvalita

Politika kvality společnosti Hanhart Morkovice s.r.o.

Tato politika kvality je vyhlášena vedením společnosti s přesvědčením, že bude pochopena a přijata všemi zaměstnanci pracujícími pro společnost, i našimi obchodními partnery.

Naším cílem je dosáhnout a udržovat takovou pověst v kvalitě, cenách a přesnosti dodávek, která nám zajistí významné postavení na trhu, a tím získání výhody před konkurencí v získávání nových zakázek a strategického partnerství. Prostředkem pro dosažení tohoto cíle je udržování systému kvality podle norem ISO 9001, IATF 16949 a ISO 14001 v návaznosti na strategii společnosti.

Věříme, že naše politika kvality bude probouzet zdravou hrdost všech spolupracovníků na naše výrobky i dobré jméno společnosti.

Spokojený zákazník

 • Chceme dosáhnout nejvyšší možné spokojenosti externího i interního zákazníka.
 • Pro spokojenost zákazníka udělá každý zaměstnanec vše, co je v jeho silách.
 • Naší snahou je pochopit zákazníkovy požadavky a usilovat o to, aby výsledek předčil jeho očekávání. Úroveň spokojenosti zákazníků budeme syste-maticky vyhodnocovat a zlepšovat.

Vedení společnosti

 • hodnocení svých cílů, výrobků, způsobilosti procesů a spokojenosti zákazníků.
 • Výsledky analýzy údajů zhodnocení budou podnětem k preventivním a nápravným opatřením, sloužících ke zlepšování jednotlivých procesů a spokojenosti zákazníků. Vedení společnosti se zavazuje, že vytvoří potřebné lidské, finanční a materiální zdroje pro uplatňování a zlepšování procesů systémů kvality a pro zlepšování uspokojování potřeb zákazníků.

Motivovaní zaměstnanci

 • Vytvoříme pracovní prostředí odpovídající 21. století vyznačující se bezpečností práce, čistým pracovním prostředím, důvěrou a součinností mezi všemi zaměstnanci společnosti.
 • Vytvoříme a budeme udržovat takové vnitřní podmínky, které umožní zaměstnancům plně se angažovat do procesu. Věříme našim zaměstnancům. Budeme podporovat jejich profesní růst a aktivity při zdokonalování všech procesů ve společnosti.
 • Vztah zaměstnanců ke kvalitě práce, nechť je pro zákazníka zárukou, že náš výrobek dosáhne nebo předčí sjednanou nebo očekávanou úroveň kvality.
 • Kvalitu a spokojenost zákazníka dosáhneme součinností všech zaměstnanců. Od všech zaměstnanců očekáváme profesní zdatnost, spolupráci a zájem o dobré výsledky společnosti.

Odpovědnost za životní prostředí

 • Budeme neustále vyhledávat možnosti snižování dopadů našich aktivit na životní prostředí.
 • Snahou společnosti je neustálé snižování emisí dle politiky EMS, stanovených cílů a cílových hodnot.

Dlouhodobá výnosnost společnosti
– aktivní management

 • Všechny činnosti a zdroje společnosti budeme řídit jako proces a tím dosáhneme žádaného výsledku efektivněji.
 • Identifikací, pochopením a řízením vzájemně provázaných procesů jako systému budeme přispívat k efektivnímu a účinnému dosahování cílů společnosti.
 • Dokonalost musíme prosazovat do celé struktury společnosti, do všech jejích částí a činností. Základním nástrojem dosažení dokonalosti je proces neustálého zlepšování.
 • Nedílnou součástí naší politiky kvality je i důsledné dodržování pořádku a pozitivní ovlivňování pracovního prostředí ve všech prostorách společnosti.

Spolehliví dodavatelé

 • Kvalita našich výrobků také závisí na kvalitě dodávaných dílů. Budeme podporovat vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy s vybranými dodavateli. Naší snahou je umožnit jim, jako našim partnerům, další rozvoj a perspektivu.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací o cookies OK